Dekorativ bild

Så här köper du en bostad på Nobelberget.

Sedan säljstarten, i september, arrangerar vi en utställning av Nobelberget i vår lokal som ligger bredvid Espresso House i Sickla Galleria. Här finns möjlighet att titta på modell över hela Nobelberget och för det första bostadskvarteret samt ta del av försäljningsmaterial och inredningskoncept. Vill du boka en visning så kontakta gärna vår mäklare, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 

Trygghetspaket

Att köpa lägenhet är ett stort steg och vi vill att du ska känna dig trygg i ditt beslut. Här hittar du Atrium Ljungbergs trygghetspaket för dig som köpare. 

 

Bankerbjudande

För Nobelberget samarbetar vi med Handelsbanken och vill du få hjälp med finansiering och rådgivning så kontakta gärna kontoret i Nacka Forum. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter

 

Från avtal till inflyttning

1. Försäljningsstart
Efter anmält intresse till Nobelberget blir du inbjuden till en säljstart eller utställning som vi kallar det. Då finns det möjlighet för dig som kund att se hur vi planerat området och husen, bostädernas utformning och vad de kommer att kosta.

2. Bokningsavtal
När du bestämt dig för en bostad skrivs ett bokningsavtal mellan dig som kund och Atrium Ljungberg. Genom det reserverar du en specifik lägenhet. Avtalet är inte bindande och skulle projektet av någon anledning inte bli av återbetalas hela bokningsavgiften. Bokningsavgiften är på 25 000 kr. Avtalet är giltigt först när bokningsavgiften är betald. Om du av någon anledning vill avsäga dig lägenheten, återbetalar Atrium Ljungberg 15 000 kr till dig och behåller 10 000 kr i administrationsavgift.

3. Bygglov och tecknande av förhandsavtal
Bygglov är beviljat av Nacka kommun och byggnation av det första bostadskvarteret pågår.

När kostnadskalkylen är registrerad hos Bolagsverket börjar vi teckna förhandsavtal. Det är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med att förhandsavtal tecknas betalar du ett förskott om 75 000 kr till bostadsrättsföreningens konto. Den bokningsavgift på 25 000 kr som du betalade vid bokningsavtalet övergår till att ingå i förskottet på 75 000 kr. Återstående summa att betala vid tecknande av förhandsavtal är därmed 50 000 kr. Om du ska låna pengar, behöver du ett lånelöfte från en bank.

4. Byggstart
Efter att förhandsavtal är tecknade för 40 % av bostäderna och bygglov är beviljat så startar byggandet av bostadsprojektet. Självklart ger vi dig löpande information om vad som händer i projektet.

5. Besök på byggarbetsplatsen
Under byggnationens senare del anordnas, i den mån byggplatsen tillåter, gemensamma besök på den pågående byggarbetsplatsen. Besöket syftar till att ge en försmak av det blivande huset och din lägenhet samt en möjlighet att ställa frågor.

6. Tecknande av upplåtelseavtal
När den ekonomiska planen är godkänd, ca 4–5 månader innan tillträdet, ersätts förhandsavtalet av ett upplåtelseavtal. När upplåtelseavtalet är tecknat antas du som medlem i bostadsrättsföreningen och samtidigt betalar du en handpenning på tio procent av insatsen (minus tidigare betalt förskott om 75 000 kr).

7. Tillträdestider
De tider vi kommunicerar i avtal och säljmaterial är preliminära fram till fyra månader innan tillträde, då definitiv dag meddelas.

8. Nuvarande bostad
Våra mäklare hos Fantastic Frank hjälper gärna till att bistå med fri värdering och försäljning av din nuvarande bostad. Kontakta dem, så berättar de mer och bokar in ett möte.

9. Finansiering
För Nobelberget samarbetar vi med Handelsbanken och vill du få hjälp med finansiering och rådgivning så kontakta gärna kontoret i Nacka Forum. Se mer information och kontaktuppgifter i separat mäklarbilaga.

10. Slutbesiktning
Innan inflyttning sker en slutbesiktning av lägenheten tillsammans med en opartisk besiktningsman. Representant från bostadsrättsföreningen samt du som lägenhetsinnehavare erbjuds att delta.

11. Slutbetalning och inflyttning
På tillträdesdagen ska slutlikviden vara erlagd och kvitto uppvisas. Därefter får du dina nycklar och vi går noggrant igenom din nya bostad och fastighetens allmänna utrymmen. Alla dokument om bostaden och bostadsrättsföreningen får du samlat i en digital bopärm.

12. Överlämnande av bostadsrättsföreningen
Atrium Ljungberg sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad interimsstyrelse. Denna styrelse förvaltar föreningens intressen i ca fyra till sex månader efter godkänd slutbesiktning av fastigheten. Därefter kallas du till en ordinarie stämma där en ny styrelse bestående av föreningens medlemmar röstas fram av alla boende. Denna styrelse driver sedan verksamheten vidare.

13. Garantibesiktning
Fastigheten garantibesiktigas två år efter slutbesiktningen. Syftet med garantibesiktningen är att undersöka och åtgärda eventuella fel och brister som uppstått eller kommit fram under garantitiden.