Dekorativ bild

En helt ny stadsdel byggd på kreativitet, innovation och hållbarhet

Nobelberget växer fram till en stadsdel med 500 bostäder, kreativa kontor, kultur, natur och mötesplatser. Här tänker vi nytt, men bevarar samtidigt en del av områdets historia och identitet.

På Nobelberget blandas nya bostäder, restauranger och grönska med det industriella arvet. Formalinfabriken, en karaktärsfull historisk tegelbyggnad, blir mötesplats för kreativitet och medskapande. En plats där oväntade samarbeten uppstår och nya idéer väcks. Även den gamla Panncentralen med sin skorsten bevaras och blir en förskola i lekfull miljö.

Sicklastråket och Nobelparken utformas som flexibla knutpunkter med plats för framtidens kulturevents och marknader.

Det finns mycket som vi tror och hoppas ska inspirera dig att bli en del av vår stad.

 

 

Nobelberget växer fram

Nobelberget växer fram

Nobelberget kommer totalt att erbjuda 500 bostadsrätter fördelade på 8 kvarter.

Tidplan:

  • Kvarter 1 är inflyttade.
  • Kvarter 2 flyttar in sommaren 2022.
  • Sicklastråket som knyter Hammarby sjöstad mot Sickla är öppet.
  • Förskolan Panncentralen är öppen och drivs av JENSEN förskolor.
  • Försäljning pågår av lägenheterna i kvarter 8. Inflyttning planeras våren 2024.

Byggherre: Atrium Ljungberg

Byggentreprenör: TL Bygg

 

Hem med personlighet och värme.

Hem med personlighet och värme.

Bostadskvarteren på Nobelberget har alla sin egen känsla och identitet. Det kvarteren har gemensamt är att de erbjuder en variation med ettor till femmor som alla har unika planlösningar och egna kvaliteter.

När det kommer till inredningen i kvarteren har stor omsorg lagts på att hitta gedigna materialval som håller över tid. Känslan i inredningen och arkitekturen varierar i de olika kvarteren, men tillsammans harmoniserar de med varandra och skapar en helhet. Tillsammans med Formalinfabriken, Panncentralen, Sicklastråket och den grönskande Nobelparken blir det en levande stad där både naturen och människorna får blomstra.

Sicklastråket, där människor möts och idéer får liv.

Sicklastråket, där människor möts och idéer får liv.

Stråket som löper genom kvarteren knyter samman Nobelberget med både Hammarby sjöstad och Sickla. Större delen av stråket är helt fritt från biltrafik vilket ger rum för folkliv och cyklar. Här kan även verksamheterna på entréplan flytta ut på gatan. En perfekt plats för kultur och event, men också för marknader med återbruk och hållbarhet som röd tråd.

Formalinfabriken – en kreativ mötesplats.

Den karaktärsfulla tegelbyggnaden Formalinfabriken har bevarats och är nu en mötesplats med kreativa ytor för medskapande. Här möts och samarbetar människor med olika perspektiv och erfarenhet. I Formalinfabriken hittar du Nobelbergets egna kafferosteri med uteservering mot Sicklastråket. På våningarna över finns kontor för kreativa verksamheter. Här hittar du också ett gemensamt kök för alla som bor och arbetar på berget.

JENSEN förskola Nobelberget– magisk förskola i en kulturhistorisk byggnad.

JENSEN förskola Nobelberget– magisk förskola i en kulturhistorisk byggnad.

Den befintliga tegelbyggnaden med sin väldiga skorsten har bevarats och blivit en del av leken. Ena dagen en totempåle, andra dagen ett sagoslott. Förskolan drivs av JENSEN och erbjuder sex avdelningar.