Dekorativ bild

3-1401

Såld 108,5 m2
B 3
4 5 490 kr
5 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild