Dekorativ bild

3-1102

Såld 46 m2
B 3
1 2 657 kr
2 kr
Bofaktablad (PDF)

Planlösning

Dekorativ bild

Sektionsplan

Dekorativ bild

Situationsplan

Dekorativ bild

Fasad

Dekorativ bild